Mad med omtanke

I Comwell Conference Center Copenhagen tilstræber vi at alt, hvad vi serverer så vidt muligt er nordisk kvalitet, lokale producenter og økologi, Vores indkøb foretages med respekt for vores omverden og som en del af BC Hospitality Groups "Responsible Hospitality" strategi.

Vi tilpasser menuer efter kundens behov og går ikke på kompromis med smag og kvalitet. 

Hopballe Mølle Kylling
Vi får vores kyllinger fra Hopballe Mølle, som har fokus på dyrevelfærd og gode råvarer. De tilbyder derfor kvalitetskød solgt direkte fra gården uden fordyrende mellemled. Hopballe Mølle har produceret kyllinger i mere end 20 år og deres erfaring er synlig i det daglige arbejde. Kyllingerne trives og har masser af plads til at røre sig på, og det kan ses og smages på kødet, som har mere struktur, smag og kraft.

Honning fra ByBi
Mere end en million honningbier, holder hver sommer til på vores omkringliggende grønne områder. I Danmark er arten er i desværre truet pga den udbredte brug af pesticider, men hos os kan de summe omkring, som de lyster. Bierne passes af ByBi, der bl.a. rekrutterer biavlere blandt tilkommende flygtninge, langtidsledige og hjemløse. Vores lokale bier producerer op til 50 kg honning per bikube. Og den lækre honning, serverer vi blandt andet til vores gæster og bruger den i produktionen af vores egen lokale honningøl Bien Amber Ale, som du kan nyde i Sky Bar. Velbekomme!

Nordjysk Naturkød
Vores oksekød kommer fra Nordjysk Naturkød. Visionen bag Nordjysk Naturkød er at bevare og beskytte naturområder og landskaber i Nordjylland, som er truet af tilgroning. Nordjysk Naturkød kommer netop fra dyr, der er sat til at pleje de mest sårbare arealer. Gennem naturlig afgræsning bevares det åbne og lyse landskab - og dermed den biologiske mangfoldighed med varierede naturoplevelser. Jo bedre dyrene har det, jo bedre bliver kødet. Nordjysk Naturkød er baseret på udvalgte kvægracer. Det er sunde, robuste og rolige dyr, der trives med det frie liv og det friske grønne spisekammer i den nordjyske natur.

Henriksfälts Gård
Den svenske og familiedrevne gård, Henriksfälts Gård, leverer vores svinekød. Svinekødet er fra grise opdrættet under sunde og miljørigtige forhold, hvor der tages hensyn til grisenes behov. Dyrevelfærd er af højeste prioritet på gården og grisene har krøllet hale, får halm fra markerne og regelmæssig vedligeholdelse. På gårdens arealer bruges kun naturlig gødning, som er selvproduceret eller fra det nærliggende Löderups Lantmän, således at dyr og afgrøder kan leve i harmoni.

Fisk med omtanke
Vi køber vores fisk med udgangspunkt i WWFs fiskeguide (Verdensnaturfonden), som er en guide til at træffe de bæredygtige valg, når der indkøbes fisk. 61 % af verdens fiskebestande er fuldt udnyttede, mens 29 % er overfiskede. Derfor er livet i havet under pres af ikke-bæredygtige fiskerimetoder, iltsvind, forurening, skibssejlads, industri og klimaforandringer. WWF arbejder blandet andet for at fremme brug af fangstmetoder, der mindsker bifangst og ikke ødelægger havmiljøet. Samtidig samarbejder WWF med producenter og supermarkeder for at øge udbuddet af bæredygtige fisk og skaldyr og indgår i dialog med både industri og forskere om løbende at forbedre miljømærkerne MSC og ASC. Dette arbejder ønsker vi at støtte. Derfor har vi taget valget om at indkøbe al vores fisk ud fra WWFs fiskeguide.

Orang Utan Kaffe
Vi serverer en særlig udvalgt og bæredygtig kaffe med navnet Orang Utan. Orang Utan Coffee er højkvalitetskaffe dyrket på Sumatra i et beskyttet naturområde, hvor der arbejdes på at bevare regnskoven og de truede orangutanger. Projektet blev søsat med udgangspunkt i at finde en bedre samt mere bæredygtig kaffe end den alment tilgængelige på markedet. Samtidig er der er også sikkerhed for, at kaffen bliver processeret ordentligt, samtidig med at de lokale kaffebønder arbejder under ordentlige forhold.

Mælk fra Øllingegaard Mejeri
Vores mælk kommer fra Øllingegaard Mejeri, som får deres helt friske mælk fra 11 økologiske landbrug på Sjælland. Øllingegaard står selv for at afhente mælken, produktionen og transporten til kunderne. Således sikrer de, at den høje kvalitet og bæredygtighed gennemsyrer alle led i produktionen. Øllingegaard er 100 pct. økologisk og drevet af en almennyttig fond.